De commissie Kwaliteit en richtlijn bestaat uit internisten ouderengeneeskunde (i.o.). Het doel van deze commissie is zorgen voor adequate en kwalitatieve ouderengeneeskundige aandacht in richtlijnen die de oudere patiënt betreffen en van optimaliseren van de richtlijnen binnen ons eigen vakgebied. Daarnaast denkt de commissie mee over juiste inhoud en toepassing van kwaliteitsnormen voor de ouderengeneeskundige patiënt.

Samenstelling commissie:

  • Roeliene Kruizinga, voorzitter
  • Arisja Mauritz, vice-voorzitter
  • Rikje Ruiter 
  • Christien Boeddha
  • Ouafa Karimi
  • Christel van Moll
  • Marjolein Wijngaarden
  • Mariëtte Waaijer
  • Ramon Dekker
  • Stefan Geijselaers.