Samenstelling kerngroepbestuur

Het Bestuur van de Kerngroep  Ouderengeneeskunde wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de voorzitters en vice-voorzitters van de diverse commissies. Opleidingsgerelateerde zaken vallen onder de sectie Ouderengeneeskunde, de sectie heeft ook vertegenwoordiging binnen de kerngroep. 

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingssecretaris. Vragen aan de kerngroep? mail naar ouderengeneeskunde@internisten.nl

Voorzitter (DB) –  Hanneke Joosten 

Secretaris (DB) – Orla Smit

Vice-voorzitter (DB)  – Marieke Zeeman

Roeliene Kruizinga 
Voorzitter commissie Kwaliteit en richtlijnen

Arisja Mauritz
Vice-voorzitter commissie kwaliteit en richtlijnen

Stephanie van der Woude 
Voorzitter commissie Onderwijs

Nanne Frenkel
Vice-voorzitter commissie Onderwijs 

Astrid Hagendoorn-Bijlsma
Voorzitter commissie Wetenschap 

Marleen van der Kaaij
Vice-voorzitter commissie W
etenschap

Frederiek van den Bos  
Voorzitter a.i. commissie Beroepsbelangen/bekostiging 

Elske Marije Abma
Voorzitter Sectie Ouderengeneeskunde

Joost van den Berg  
JNIV

Ruben Visser
Voorzitter commissie PR

Annemieke Smorenberg
Vice-voorzitter commissie PR

Mariëlle L’Ortye
Verenigingssecretaris