De onderstaande commissies zijn actief binnen de Kerngroep Ouderengeneeskunde. Actieve betrokkenheid van collega internisten-ouderengeneeskunde en fellows is zeer welkom. Deelname aan commissies is ook meteen een mooie kans om verschillende competenties verder te ontwikkelen. Heb je interesse in deelname aan één van de onderstaande werkgroepen, stuur een mail aan ouderengeneeskunde@internisten.nl

Commissie Kwaliteit en Richtlijnen

Commissie Onderwijs

Commissie Wetenschap

Commissie PR

Commissie Beroepsbelangen