0aced373-f7a5-4049-a9c0-af0f12f0aae6
bb771110-27d3-4437-85a7-cc4293b9d430

Over de Kerngroep Ouderengeneeskunde

Helderheid in complexe zorg

De kerngroep ouderengeneeskunde verzorgt het zo belangrijke dwarsverband tussen de internisten-ouderengeneeskunde (OG) en overige internisten en brengt zo de zorg voor multimorbide oudere patiënten terug in het hart van de vereniging.

De kerngroep ouderengeneeskunde houdt zich dan ook bezig met de strategische doelstelling van de NIV: ‘De internist neemt het voortouw bij de behandeling van oudere multimorbide patiënt in het ziekenhuis’.

Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde op 23 november 2023

Deze jaarlijkse dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. Op 23 november a.s. zal deze dag worden georganiseerd in het Postillion Hotel in Bunnik. Klik hier voor nadere informatie over deze dag, het programma en voor inschrijven.