De wetenschapscommissie van de kerngroep heeft als doelstelling om wetenschappelijk onderzoek bij oudere populaties te stimuleren en landelijk bruggen te slaan voor onderzoek bij ouderen in het ziekenhuis. Voor de oudere ziekenhuispopulatie zijn slechts beperkt studies en richtlijnen beschikbaar die ook daadwerkelijk toepasbaar zijn. Vaak mist de evidence voor kwetsbare ouderen. Als commissie werken we samen met de NVKG wetenschapscommissie, waarbij we samen de Wetenschapsdag Ouderen organiseren, bijdragen aan relevante vragen voor verschillende kennisagenda’s en input leveren aan landelijke onderzoekscalls.

Samenstelling commissie
Astrid Hagedoorn-Bijlsma (voorzitter)
Marleen van der Kaaij (vice-voorzitter)
Hanneke Joosten
Marijke Trappenburg
Frederiek van den Bos
Simon Mooijaart
Marijke Dekker – tevens voorzitter wetenschapsdagcommissie 
Pauline de Graeff
Marlise van Eersel
Rikje Ruiter
Suzanne Festen.