0aced373-f7a5-4049-a9c0-af0f12f0aae6
bb771110-27d3-4437-85a7-cc4293b9d430

Over de Kerngroep Ouderengeneeskunde

Helderheid in complexe zorg

De kerngroep ouderengeneeskunde verzorgt het zo belangrijke dwarsverband tussen de internisten-ouderengeneeskunde en overige internisten en brengt zo de zorg voor multimorbide oudere patiënten terug in het hart van de vereniging. Daarnaast ondersteunen wij internisten in hun expertise om de complexere wordende zorgvraag bij multimorbide ouderen integraal te organiseren.