Samenstelling kerngroepbestuur

Het Bestuur van de Kerngroep  Ouderengeneeskunde wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de voorzitters en vice-voorzitters van de diverse commissies. Opleidingsgerelateerde zaken vallen onder de sectie Ouderengeneeskunde, de sectie heeft ook vertegenwoordiging binnen de kerngroep. 

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingssecretaris. Vragen aan de kerngroep? mail naar ouderengeneeskunde@internisten.nl

Voorzitter (DB) – Frederiek van den Bos

Vice Voorzitter (DB) – Orla Smit

PROMS/Grote dossiers (DB) – Mike Peters

Rikje Ruiter 
Voorzitter commissie Kwaliteit en richtlijnen

Arisja Mauritz
Vice-voorzitter commissie kwaliteit en richtlijnen

Rosa de Jager
Voorzitter a.i. commissie Onderwijs

Nanne Frenkel
Vice-voorzitter commissie Onderwijs 

Hanneke Joosten
Voorzitter commissie Wetenschap 

Astrid Hagedoorn-Bijlsma
Vice-voorzitter commissie W
etenschap

Robert van den Broek 
Voorzitter commissie Beroepsbelangen/bekostiging 

Elske Marije Abma
Voorzitter Sectie Ouderengeneeskunde

Charlotte Nijskens 
JNIV

Ruben Visser
Voorzitter commissie PR

Annemieke Smorenberg
Vice-voorzitter commissie PR

Mariëlle L’Ortye
Verenigingssecretaris