Home · Opleiding

De Sectie Interne Ouderengeneeskunde is het landelijke overleg-overgaan van alle opleiders van dit specialisme. Naast alle hoofdopleiders van de differentiatie Interne Ouderengeneeskunde nemen ook twee fellows (internisten ouderengeneeskunde in opleiding) deel aan de sectie-activiteiten. De sectie is een van de adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De sectie houdt zich bezig met kwaliteitsbewaking van de opleidingen. Ze adviseert onder andere over de opleidingseisen en voert opleidingsvisitaties uit. Ook adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in deze differentiatie. 

De leden van de Sectie Interne Ouderengeneeskunde proberen gezamenlijk de kwaliteit van de opleiding te optimaliseren. Met dit doel voor ogen zijn bijvoorbeeld de tweemaandelijkse landelijke fellow-onderwijsdagen ontstaan. Dit is een landelijke onderwijscyclus voor alle internisten ouderengeneeskunde in spé. Deze onderwijsvorm wordt continu geëvalueerd en verder verbeterd. Ook is het sinds kort voor alle internisten ouderengeneeskunde in spé verplicht een academische en perifere stage in de differentiatie te volgen om een zo compleet mogelijke opleiding te garanderen.

Voor verdere informatie over de opleiding Interne Ouderengeneeskunde, zie onderstaande links: