Adviesrapport DHFA Patientfeedback: Pilot PROMs in de Keten

Via deze link kunt het adviesrapport van het project “DHFA Patientfeedback: Pilot PROMs in de keten” in zien. Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). In januari 2019 is een multidisciplinaire projectgroep gestart met het doel om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te bepalen van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) in de heupfractuurzorg. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het project en het advies over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de landelijke implementatie van PROMs in de keten van de heupfractuurzorg. 

De GOAL studie

Vanaf eind juni start de GOAL studie. In deze studie worden de effecten van Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) inclusief proactieve zorgplanning onderzocht bij acuut opgenomen kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen. Met deze studie hopen wij een bijdrage te leveren aan  passende zorg waarbij de wensen en mogelijkheden van de oudere patiënt centraal staan.

Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) in samenwerking met ZonMw. De GOAL studie zal vanuit het UMCG worden gecoördineerd door dr. P. de Graeff en prof. Dr. B.C. van Munster in samenwerking met dr. S. Boon (Fransiscus Gasthuis & Vlietland). Andere deelnemende ziekenhuis zijn het  LUMC,  Amsterdam UMC, Martini Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis.

Symposium “Oud aan de Amstel”  

Op 15 september vindt in Amsterdam het symposium “Oud aan de Amstel” plaats.
 
 De medische zorg voor ouderen wordt de komende decennia een uitdaging in het licht van de toenemende vraag naar zorg en een aanbod dat daarmee geen gelijke tred houdt. Wat ouderen wensen is duidelijk: medische zorg die hen past, bij voorkeur dicht bij huis. Dat vraagt om veranderingen in de organisatie van de zorg voor ouderen en om zorgprofessionals die geïnformeerd zijn over wat de oudere patiënt wil als het gaat over medische zorg en behandeling. 
 
In het symposium ‘Oud aan de Amstel’ maken we u deelgenoot van recent opgedane kennis over een nieuwe, slimmere organisatie van de acute ouderengeneeskunde.
 
Voor meer informatie over het programma, accreditatie en inschrijven, volgt u deze link .

WETENSCHAPSDAG OUDERENGENEESKUNDE 2023

Op donderdag 23 november 2023 vindt de Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. Reserveer deze dag alvast in uw agenda!

Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten de best passende zorg te kunnen bieden. Op de wetenschapsdag is volop aandacht voor onderzoek bij ouderen, zowel vanuit de interne ouderengeneeskunde/klinische geriatrie, als door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden. Het volledige programma volgt binnenkort.

Op 23 november a.s. zal deze jaarlijkse dag worden georganiseerd in het Postillion Hotel in Bunnik.

Voorlopig programma

De kosten voor deelname bedragen voor specialisten €140,00 en voor AIOS €110,00

Accreditatie is aangevraagd.

Inschrijven voor leden

Inschrijven voor niet leden

Inschrijven is mogelijk tot 31 oktober a.s.

Call for abstracts en publicaties

Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentaties van  (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden uitgenodigd om abstracts en/of publicaties in te dienen.

Abstracts en publicaties kunnen worden aangeboden t/m 5 oktober  2023 op het volgende e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com. Na ontvangst wordt u automatisch per e-mail een bevestiging toegestuurd.

De commissie selecteert een aantal abstracts en één publicatie voor presentaties. In oktober 2023 zal de selectie per e-mail bekend worden gemaakt. Na afloop van de sessies wordt aan het beste abstract en de beste publicatie een prijs toegekend. Als er vragen zijn over het aanbieden van de abstracts kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com.

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en publicaties:

  • Met het inzenden van een abstract of publicatie doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. De presenterende auteur van het abstract moet zich inschrijven voor de wetenschapsdag
  • Alle abstracts dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden
  • De structuur van het abstract is : Achtergrond, methode, resultaten, conclusie
  • De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties
  • Er mogen geen figuren/grafieken/tabellen toegevoegd worden
  • Geef in de titel van het document aan of de indiening gaat om een abstract of om een publicatie
  • Voor publicaties geldt dat deze gepubliceerd (of geaccepteerd) zijn in een tijdschrift na januari 2022. Eerdere publicaties zullen niet worden beoordeeld
  • De publicatie dient in PDF bestand te worden meegestuurd.

OUDIO-ouderen in onderzoek

OUDIO-ouderen in onderzoek! Op 29 april zal de 2e aflevering online komen. Hierin interviewen we Marije Hamaker en bespreken we de laatste ontwikkelingen op gebied van geriatrische oncologie. Het is ook mogelijk om via Spotify een notificatie aan te zetten, zo ben je altijd up-to-date als er een nieuwe aflevering online is.

De aflevering is hier te vinden: OUDIO

We hebben al een aantal leuke onderwerpen voor de komende opnames, maar mocht je nog goede ideeën hebben, laat dat vooral weten: info@nvkg.nl

Houd de nieuwsbrief, twitter of LinkedIn in de gaten voor meer informatie.

Podcast OUDIO-ouderen in onderzoek

Binnenkort online: OUDIO-ouderen in onderzoek! Dit is dé podcast over de oudere patiënt en recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit de wetenschapscommissie van de NVKG en NIV is een enthousiaste groep bezig om een podcast te realiseren. Hierin zullen actuele, wetenschappelijke onderwerpen besproken worden. De podcast is bedoeld voor geriaters en internisten ouderengeneeskunde, aiossen en overige geïnteresseerden.

De eerste aflevering zal rondom de geriatriedagen gelanceerd worden en richt zich op onderzoek naar COVID-19 bij ouderen. Houd de Twitter of LinkedIn in de gaten voor meer informatie.

#OUDIO #geriatrie #ouderengeneeskunde #wetenschapspodcast

Publicatie zinnige zorg

Om infectieziekten ook in de toekomst goed te kunnen behandelen kunnen antibiotica terughoudender worden ingezet. Dat is de rode draad in de Zinnige Zorg-verbetersignalementen van Zorginstituut Nederland over onderste luchtweginfectie en urineweginfectie. Ook betere diagnostiek van de genoemde infectieziekten draagt bij aan gepast gebruik van antibiotica en daarmee aan passende zorg bij infectieziekten. Verder is het nodig dat patiënten en zorgverleners vaker in gesprek gaan over de voor- en nadelen van alle mogelijke behandelingen. Voor de ouderengeneeskunde zeer zeker relevant. 

Raadpleeg hier het verbetersignalement onderste luchtweginfectie

Raadpleeg hier het verbetersignalement urineweginfectie