Via deze link kunt het adviesrapport van het project “DHFA Patientfeedback: Pilot PROMs in de keten” in zien. Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). In januari 2019 is een multidisciplinaire projectgroep gestart met het doel om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te bepalen van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) in de heupfractuurzorg. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het project en het advies over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de landelijke implementatie van PROMs in de keten van de heupfractuurzorg.