Vanaf eind juni start de GOAL studie. In deze studie worden de effecten van Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) inclusief proactieve zorgplanning onderzocht bij acuut opgenomen kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen. Met deze studie hopen wij een bijdrage te leveren aan  passende zorg waarbij de wensen en mogelijkheden van de oudere patiënt centraal staan.

Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) in samenwerking met ZonMw. De GOAL studie zal vanuit het UMCG worden gecoördineerd door dr. P. de Graeff en prof. Dr. B.C. van Munster in samenwerking met dr. S. Boon (Fransiscus Gasthuis & Vlietland). Andere deelnemende ziekenhuis zijn het  LUMC,  Amsterdam UMC, Martini Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis.