Op 15 september vindt in Amsterdam het symposium “Oud aan de Amstel” plaats.
 
 De medische zorg voor ouderen wordt de komende decennia een uitdaging in het licht van de toenemende vraag naar zorg en een aanbod dat daarmee geen gelijke tred houdt. Wat ouderen wensen is duidelijk: medische zorg die hen past, bij voorkeur dicht bij huis. Dat vraagt om veranderingen in de organisatie van de zorg voor ouderen en om zorgprofessionals die geïnformeerd zijn over wat de oudere patiënt wil als het gaat over medische zorg en behandeling. 
 
In het symposium ‘Oud aan de Amstel’ maken we u deelgenoot van recent opgedane kennis over een nieuwe, slimmere organisatie van de acute ouderengeneeskunde.
 
Voor meer informatie over het programma, accreditatie en inschrijven, volgt u deze link .