Om infectieziekten ook in de toekomst goed te kunnen behandelen kunnen antibiotica terughoudender worden ingezet. Dat is de rode draad in de Zinnige Zorg-verbetersignalementen van Zorginstituut Nederland over onderste luchtweginfectie en urineweginfectie. Ook betere diagnostiek van de genoemde infectieziekten draagt bij aan gepast gebruik van antibiotica en daarmee aan passende zorg bij infectieziekten. Verder is het nodig dat patiënten en zorgverleners vaker in gesprek gaan over de voor- en nadelen van alle mogelijke behandelingen. Voor de ouderengeneeskunde zeer zeker relevant. 

Raadpleeg hier het verbetersignalement onderste luchtweginfectie

Raadpleeg hier het verbetersignalement urineweginfectie