Georganiseerd door NVKG en NIV

De Wetenschapsdag Oudererengeneeskunde georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 18 november a.s.

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentatie van een (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden dan ook uitgenodigd om een abstract en publicaties in te dienen.

Abstracts kunnen worden aangeboden t/m 20 september 2021 op het volgende e-mailadres:
wetenschapsdagouderen@gmail.com

Nadere informatie volgt